Förskoleklass A

Förskoleklass A på Fagervallsskolan i Östersund

Kategori: Veckobrev (Sida 2 av 3)

Veckobrev v.48

Hejsan!
Under nästa vecka kommer vi att börja arbeta med mängder och antal. Vi kommer att prata om begrepp fler och färre än och skillnad.
På skolan har vi rastaktiviteter och det tycker jag är otroligt viktigt. Denna termin har jag valt att ta med mig en liten grupp från klassen som ordnar veckans aktivitet tillsammans med mig. Vi kommer inte att ha detta varje vecka utan vi är några pedagoger på skolan som turas om att leda rastaktiviteterna.
I läroplanen för förskoleklassen står det i det centrala innehållet:
• Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
• Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
På tisdag har vi en utedag tillsammans med förskoleklass B ute på skolgården och leker lite lekar.
Vi börjar med vår egen julkalender på torsdag i klassen. Alla elever kommer att innan jul få varsin dag.
Vi fortsätter med att läsa boken Lasse-Majas detektivbyrå, saffransmysteriet. Flera elever hade lyssnat på de kapitel som jag hade mailat hem, vad roligt.
Julavslutningen på skolan är den 21/12-16 kl 12.00-13.00 i stora kyrkan. Den dagen kommer alla elever till skolan som vanligt kl 8.00 och har skoldag. Hela skolan tågar tillsammans till kyrkan där ni föräldrar får vänta. Alla klasser uppträder i kyrkan och de elever som behöver fritids den dagen följer med personal tillbaka till skolan.
Det är några elever som saknar hjälm här på skolan. Se till att ditt barn har en hjälm med grönt spänne.
Fritids
Vi har börjat julpyssla lite i veckan, pärla snöflingor och börjat sy. Full kreativ aktivitet är det på eftermiddagarna.
Några elever var till kuddrummet i tisdags och lekte tillsammans med en pedagog.
Alla elever får hem en björnbok från Björnklubben och den ska ni läsa igenom tillsammans med ert barn hemma och ta tillbaka till fritids nästa vecka, gärna måndag.
På måndag är sista dagen att lämna in lovlapparna!!

Veckobrev  v47

veckobrev vecka 47
Hej!
Nästa vecka kommer vi att arbeta vidare med årstidsboken, skriva ord och rita till våra skåp, jobba vidare med antal ljud i ord och mönster. När vi skriver så brukar jag påminna eleverna om var man börjar när man skriver och åt vilket håll.
På fredag är det leksaksdag så alla elever kan ta en leksak med sig till skolan. Tänk på att den ska rymmas i ryggsäcken.
Det är väldigt blött ute nu så se till att ert barn har bra kläder samt extrakläder här på skolan.

Veckobrev v46

Hejsan!
I veckobreven blir det information om nästa vecka. Vi har bloggen där ni får ta del av vår verksamhet så det tänker jag inte skriva så mycket mer om.
På måndag kommer Maja Thorén Pettersson att börja jobba i klassen mer tid. Hon kommer att vara i klassen varje dag nu från kl 8.00 och fram till ca 12.30-13. Maja var med på föräldramötet och jobbar en del i klassen redan så eleverna känner henne.
Under nästa vecka så kommer vi att fortsätta arbeta med mönster och antal ljud i ord. Vi kommer att spela en del spel med antal ljud och skapa olika mönster.
Intressegrupperna kommer att få fortsätta arbeta. I grupperna har de börjat skriva ord som passar till sin värld och av dessa ord skapas det sagor/böcker framöver.
Nästa vecka är Monica borta på onsdag. Flera av skolans lärare ska på studiebesök den dagen och Maja är den som jobbar som förskollärare.
På föräldramötet så informerade vi om att förskoleklassen kommer att vara de som har Luciatåget på skolan. Det har ändrats så att någon annan klass kommer att ha det tillsammans med Ullis som har musikundervisningen. Det innebär att ni föräldrar inte behöver ta ledigt den dagen för era barn kommer att få se och njuta av skolans luciatåg med personalen. Vi kommer istället att ordna ett familjefika under den veckan tillsammans med fritids men mer om tid och datum återkommer vi med.
Fritids:
Denna vecka har Erika varit hemma sjuk och vi har haft Maggan och Birgitta som vikarier.
Vi påminner er föräldrar om att se till att tömma torkskåpet när ni hämtar era barn.
Vi har varit med en liten grupp till idrottshallen och till dramarummet i veckan.
Äntligen har det kommit snö ute och vi påminner om att alla elever måste ha med sig en egen hjälm till skolan och fritids.
Nästa vecka är Malin borta på fredag och då arbetar Birgitta.
En förändring som börjar nästa vecka är att på måndagar kommer vi vara ute mellan 14-15 även med renens elever och då är vi ute som personal. På torsdagar mellan 14-15 är björnens personal på möte och då är alla elever ute med renens personal.

Veckobrev v43

Veckobrev v.43

Denna vecka har vi jobbat med intressegrupper och kommit igång bra med att skapa till skåpen.

Efter lovet öppnar vi upp och börjar visa vad som finns inuti. Sedan är arbetet med skåpen inte klar för det utan det fortsätter på olika sätt.

Nalledagen var en succé i klassen. Alla nallar var ordentliga i klassrummet och de svarade på intervjufrågor som jag ställde, det finns en film på bloggen.

Bifogar även ett brev från rektorn i detta mail.

Nästa vecka är det lov och ingen skola utan fritids.

Fritids:

I veckan har vi varit i idrottshallen på tisdagen med hela gruppen och lekte lekar.

På torsdagen firade vi nallens dag och av Brum fick vi massa paket. I paket fanns det nya småbilar. De småbilarna är bara till för fritids och de får man leka med på fritids i åk1 klassrum.

Nästa vecka är det lov och då är fritids hela veckan. Ordinarie personal har planering och det är vikarier som arbetar på Björnens fritids. Vikarierna är Maggan, Frida, Björn och Jakob.

Vecka 45 är det vanlig verksamhet igen.

Veckobrev 

Hej!

Denna vecka har vi börjat prata om mönster, vi har haft en introduktion gemensamt. Sedan har vi sorterat naturmaterial och skapat mönster med det.
Nästa vecka fortsätter mönster som mål för eleverna i deras intressegrupper.
I intressegrupperna har vi haft som mål att kunna lyssna och prata med varandra och det fungerar bättre i de små grupperna. Nästa steg blir att ta det till hela klassen som mål, för de själva säger att det är bra med de små grupperna.

Vi har kommit igång att arbeta mycket praktiskt i dessa intressegrupper, alla klipper och ritar till sina skåp just nu för att det ska börja bli en värld.

Jag har i veckan skickat hem en telefonlista hem, vill man lägga till eller ändra nummer så mailar jag ut det så alla kan skriva i det själv.
Den ändring ni får börja med att göra är:
Ellas mamma: 070-3973489, 070-6429415
Ellas pappa: 072-1477203

Vi fick tre representanter till föräldrarådet på föräldramötet och det är
Olivers pappa: c.sibelius@gmail.com
Grims pappa: marcus.erikson@gmail.com
Helmers mamma: Ellinor.lilja@qraft.org

Nästa vecka på måndag är det FN dagen då ska hela skolan ha storsjung i idrottshallen.
Fritids:

I veckan har haft skapande där vi skapar drömfångare och fladdermöss.
Vi har lekt gemensamma lekar ute efter mellis där alla var med.

De flesta som inte var med på Björnklubben förra veckan fick introduktion i veckan men några ska få det nästa vecka.

Nästa vecka på torsdag är det den internationella nalledagen och det tänker vi fira. Vi har Björnklubben och då passar det bra ihop med nalledagen.
Vi kommer att informera alla elever på onsdag om nalledagen så vi ber vuxna hemma att inte prata om det innan. Eleverna får en lapp med sig om det på onsdag.
Vi behöver få in mer toalettrullar och mjölkförpackningskorkar så samla och ta med!

Veckobrev v.41

Veckobrev v41
Förskoleklassen har arbetat med sina intressegrupper denna vecka och vad roligt det var att alla fyra grupper kunde vara igång samtidigt. Vi tränar ännu på att kunna samtala och lyssna på varandra i alla grupper.

I torsdags var Monica på en kurs om matematiken i förskoleklassen. Många tankar kring hur vi i förskoleklass kan vara den bro mellan verksamheterna. Vi fick ta del av forskning och tips från andra verksamheter kring matematik.

Vi har gjort en trygghetsvandring i små grupper med alla elever.

Nästa vecka fortsätter vi med intressegrupperna och antal ljud i ord.

På fredag är det idrott så kom ihåg idrottskläder och handduk.
Fritids:

Denna vecka blev det paus med aktiviteterna för att vi varit ute mer.
Det har varit fint väder ute men kallt så det är viktigt att alla har med sig bra kläder!
Försök att prata med era barn om vad ni tycker är bra kläder att ha på sig ute nu, de är ibland snabba ut och glömmer att klä sig ordentligt. Vi kommer att prata om det på samlingarna framöver.

I torsdags startade vi upp en klubb, bussiga björnars klubb på fritids.
Det gör vi för att skapa gemenskap och regler för fritids. Det kom ett brev till fritids med en film och instruktioner att göra regler för att alla ska trivas och må bra.
Alla har skrivit på ett medlemskort till klubben och alla tyckte att det kändes viktigt.
I veckan bakade vi med några elever till klubbmötet så vi hade liten mysig fikastund när reglerna var klar.

Veckobrev v40

Veckobrev v.40

Hej!

I måndags hade vi brandövning på hela skolan med ljud. Det gick riktigt bra för klassen och vi pratade om det innan och samlade ihop dem eftersom detta var första gången med ljudet.

Denna vecka har vi spelat en hel del bingo med första ljudet. Eleverna har verkligen tränat mycket på att lyssna på första ljuden. För att vi ska bli bättre på att läsa och skriva så är detta en viktig del för eleverna. Vi startade på torsdagens samling med att lyssna hur många ljud det är i ord. Då börjar vi med två-tre ljud i orden. Det kommer vi fortsätta med under veckorna framöver.
Denna vecka har vi haft Margareta som vikarie för Erika och Frida varit vikarie för Sofie.

Mycket har denna vecka även handlat om discot! Vilket engagemang det var när alla elever skulle göra partyhattar och girlanger, vad eleverna inte tänkte på var hur mycket finmotorik och samarbete vi tränade på. Vilket lyckat disco vi hade! Alla eleverna hade roligt, många dansade, fikade och spelade spel. Det var ca 40 barn och allt fungerade riktigt bra hela discot. Vi avslutade med att alla dansade till “vipp-på-rumpan- affär”.

På fredagen berättade Maja om hennes diabetes så att alla i klassen vet vad det är för saker hon har med sig.

Tusen tack för så bra uppslutning till föräldramötet i tisdags. Vi ska skriva ihop anteckningarna och skickar när det är klart.
Jag vill att alla föräldrar prenumererar på bloggen fklassa.se för från nästa vecka så kommer veckobrevet bara att läggas på bloggen så om ni inte själva får till att prenumererar så maila till mig så kan jag hjälpa er. Monica.niemi@zonline.se

Nästa vecka:

På torsdag är Monica på kurs hela dagen och vikarie är Frida som varit hos oss i veckan. Då kommer eleverna att gå till Minnesgärdet och ta kort på vårt månadsträd.

Vi kommer att göra trygghetsvandring i små grupper nästa vecka för att se och höra vad eleverna upplever.

Vi ska skriva om receptet på farmors syltkakor på iPad under veckan och intressegrupperna behöver få tid att arbeta vidare.
Fritids:

Vi har fortsatt med den nya rutinen med samling och avslappning innan mellanmålet. Eleverna kommer ner i varv och får vila kroppen en stund. Vi har passat på att vara ute mycket nu när det varit så fina höstdagar. Aktiviteterna fick ta paus denna vecka när vi hade så mycket vikarier.

På samlingarna har vi pratat om de sett något bra som kompisar gjort, kompisspaning som vi kallar det.

Nästa vecka:

Vi fortsätter med våra nya rutiner att arbeta in dem. Fritidstavlan fortsätter vi med för att synliggöra för eleverna vad som vi gör.
Vi fortsätter med våra aktiviteter teater, kuddrum, idrottshall och skapande i mindre grupper.

Trygghet är fortfarande viktigt att arbeta med så att de två klasserna blir en fritidsgrupp.

Ni har nästa vecka på er att titta igenom upphittat lådorna sedan på fredag töms de och skickas iväg!

Veckobrev v 39

Veckobrev vecka 39

Hej!

Denna vecka har vi arbetat mycket med intressegrupper. Det är grupper som eleverna själva fått bestämma och valt vilken grupp de vill vara med i. I dessa grupper arbetar vi utifrån deras intresse för att träna på olika saker. Jag planerar och har olika mål för dessa tillfällen. Nu i början har alla grupper som mål att “Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.” Det är grunden för att vi ska kunna arbeta vidare att vi kan lyssna på varandra och prata med varandra på bra sätt. De intressegrupper som vi har Pokemon Go, Minecraft, Djur och TV-spel.
Vi har fortsatt att arbeta kring Alfons, mycket prat om känslor har det varit. Men nu har vi i slutet av veckan fokuserat på att uppmärksamma positiva saker hos varandra. Barn kan vara riktigt bra på att se det som andra gör fel men fråga även hemma om vad som andra har gjort bra så de får många tillfällen att träna på det.
Vi lyckades baka i två grupper Alfons farmors syltkakor så receptet verkar fungera. Många var sugen att smaka men de får vänta tills discot nästa vecka!

I torsdags så var det elevråd på skolan och från klassen gick Oliver och Minna tillsammans med en vuxen. De pratade om skolans ordningsregler och sitter tillsammans med elevrepresentanter från hela skolan och rektorn.

Skoljoggen var en rolig dag för hela skolan där vi sprang många varv runt en bana. Vi gjorde totalt på skolan 1475 varv på joggen. Slingan var 200 meter!
Nästa vecka:

Nästa vecka kommer det att vara en brandövning för hela skolan, vi kommer att förbereda eleverna på det och vi har tränat redan utan ljud.
Under veckan så fortsätter vi med intressegrupper och discoförberedelser.

På torsdag mellan kl 12-13 har vi maskeraddisco där vi bjudit in förskoleklass B. Eleverna får vara utklädda den dagen men inga masker som täcker ansiktet har vi pratat om med eleverna.
Många har tränat mycket på att lyssna efter första ljudet i ord och träna gärna på det hemma om ni vill. På skolan börjar vi prata om hur många ljud det är i ord, så vi tränar att lyssna ut enskilda ljud.

På tisdag kväll är det föräldramöte kl 18-19.30 vi inleder i matsalen tillsammans med förskoleklass B sedan går vi till varsin avdelning för vidare information.

Fritids:

Vi har under denna vecka ändrat om lite i våra rutiner. Det har gått en månad sedan skolstart och vi upplevde att eleverna behövde mer tillfälle för återhämtning under fritidstid. I det nya avsnittet i läroplanen för fritidshemmet står det:
“Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.” LGR11 rev16

Den förändringen som vi gjort är att:
kl 13.00 vi har fritidssamling i två grupper tidigare brukade eleverna gå ut på rast.
Kl 13.15 har vi avslappning/vilostund med eleverna.
Kl 13.25 vi börjar gå till mellanmålet istället för kl 13.40.
ca kl 14.00 arbetar vi efter fritidstavlan igen antingen med utevistelse eller olika aktiviteter.
Några elever hade nästan somnat under avslappningen/vilostunden så de har behov av att varva ner en extra stund under dagen.

Vi pratar mycket om att uppmärksamma bra saker som eleverna gör mot varandra på våra samlingar.

Nästa vecka:

Vi fortsätter med de nya rutinerna på fritids och olika aktiviteter. Vi fortsätter med att erbjuda några grupper de olika aktiviteterna och leker utomhus.
Kom ihåg att lämna in lappen om höstlovet senast fredag!

Veckobrev v38

Veckobrev v38

Hej!

Denna vecka har vi startat upp en intressegrupp i klassen. Det är åtta elever som arbetar utifrån sitt intresse Minecraft. Vårt första mål språklig kommunikation, är att träna hur man samtalar och lyssnar på varandra i gruppen.
Medan vi har intressegrupp så har de övriga varit i kuddrummet och lekt.

Vi var på utflykt till Olssons kulle i onsdags och lekte tillsammans med förskoleklass B.

Vi läste boken Listigt Alfons Åberg och fick då med ett sönderklippt recept på farmors syltkakor. Vi pusslade ihop det tillsammans i klassen och nu behöver vi prova om det kommer att fungera.

En elev hade förslag på maskerad så hela klassen blev ivrig att planera det så vi ändrade om hela planeringen och började jobba med disco. Vi kommer bjuda in den andra förskoleklassen till discot så vi skapar inbjudningskort, affischer osv. Vi bestämde att den 6/10 mellan kl 12-13 kommer vi ha maskeraddisco.

Nästa vecka:

Vi börjar att prata om känslor för vi kanske får Alfons känslobok i bokväskan. Hur ser vi ut när vi visar känslor? Vad betyder det? Vad vill man då?
Vi kommer att starta upp intressegruppen som arbetar med djur och de övriga är i kuddrummet.
Vi fortsätter med minecraftgruppen och djurgruppen.
Vi kommer att prova receptet för syltkakor och förbereder vårt maskeraddisco.
På fredag är hela skolan är med på skoljoggen på Olssons kulle så vi går dit på förmiddagen. Bifogar en bild kring skoljoggen. Alltså ingen vanlig inomhus idrott.
På fredag är det även leksaksdag på hela skolan så eleverna får ta med sig en leksak. Tänk på att den ska rymmas på hyllan eller i väskan och att det inte är något som barnen är jätterädd om.

 

Fritids:

Vi har haft en vikarie som heter Ingrid denna veckan då Malin varit sjuk.

Vi lämnar ut en lapp om höstlovet v44 den ska lämnas in senast fredag den 7/10.

Vi har skapat en brevlåda på avdelningen där eleverna får möjlighet att lämna förslag på aktiveter eller önskningar.

Det har börjat en ny tjej som heter Lensa på vårt fritids. Hon går på förmiddagarna i FBK (förberedelsklassen).

Nästa vecka:
Vi fortsätter med våra aktiviteter som vi har med teater, idrottshallen, kuddrummet och skapande som vi börjat med.

image

Veckobrev v36

Veckobrev v36

Hej!

Denna vecka har vi haft en vikarie som heter Marie Svensson.

Vi har haft extra fokus på första ljud i ord, antal och siffrorna 0-6. Det försöker vi väva in allt vi gör och göra det tydligare. På utflykten så jobbade vi med att hämta rätt antal saker som kortet eller som tärningen visade.
På utflykterna till lekparkerna så pratar vi om vilka som bor nära med båda klasserna för att de kanske då kan få upp ögonen för nya kompisar i närområdet.

Vi har startat upp intressegrupper i klassen. Det blev fyra grupper som var intresserade av: Minecraft, TV-spel, djur och Pokémon GO. Dessa kommer att börja lära sig mer och skriva kring sitt intresse under nästa vecka.

På torsdagen var Monica på utbildning i NTA (naturvetenskap och teknik för alla) i ett arbete kring att jämföra och mäta. Det kommer vi att börja arbeta med framöver.

I fredags var Petter ledig och då hade vi istället en vikarie som heter Björn på idrotten.
Vecka 37:
På måndag har vi fotografering på skolan. Vi börjar med att fotografera oss kl 08.10 men startar med vanlig samling kl8.00. Ni föräldrar lämnar ert barn som vanligt den dagen och behöver inte vara med.

På måndag kommer vi i förskoleklasserna att ha en egen brandövning så att vi personal ska veta vad vi ska göra och så att barnen är förberedda.
Ett tips är att besöka trygghetens hus på lördag när de har öppet hus mellan kl 10.00-14.00.

Vi fortsätter att arbeta med intressegrupper, troligtvis mycket kring brandövningen, första ljudet, antal 0-6 under nästa vecka.

Nästa vecka har vi utedag på onsdag och går till Olssons kulle då där vi leker tillsammans med förskoleklass B och jämför olika material vi hittar.

Idrott som vanligt på fredag med Petter.

Föräldramötet blir den 4/10-16 mellan kl 18-19.30

Fritids:

Denna vecka har vi varit nere i idrottshallen, varit i kuddrummet och haft skapande med några grupper. Då blandar bi elever från åk 1 och förskoleklass för att de ska kunna lära känna varandra bättre. På fritids har det denna vecka börjat en ny tjej som heter Hanan. Hanan går på förmiddagarna i förberedelseklassen (FBK) på skolan.

Nästa vecka fortsätter vi med kuddrum, idrottshall, skapande och teater.

Det är viktigt att vi alla påminner eleverna att hålla ordning på sina saker. Ute i korridoren får städerskorna problem när deras kläder och skor ligger på golvet istället för på deras hylla. Vi påminner varje dag att de ska ha ordning och ni föräldrar kan hjälpa till med att se till så att de har extrakläderna uppe i korgen och påminna era barn. Saknar ni några kläder så kika i upphittat korgen och i torkskåpen. Vi har denna vecka märkt upp så ett torkskåp är tillgängligt för åk 1A och ett för förskoleklass A.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén