Information kring idrottsundervisningen på Fagervallen.

Hej!

Mitt namn är Petter Jacobsson och det är jag som ansvarar för undervisningen i idrott och hälsa i ditt barns klass. Jag är 32 år gammal och har en idrottslärarexamen i bagaget och detta är mitt 8:e år som jag undervisar i ämnet.

För att undervisningen skall bli så bra som möjligt för era barn så är det framförallt en sak som är jätteviktig och det är att barnen har med sig ombyte till lektionen. Med ombyte menas de kläder som aktiviteten behöver, t.ex. när det är dags för ”innegympa” så passar lättare kläder såsom shorts, t-shirt och skor för inomhusbruk och när vi är ute krävs det lite varmare kläder. Ombytet innefattar även handduk för duschning efter lektionens slut.

Ibland kan det vara så att elever av olika anledningar (sjukdom, skada) inte kan vara med, då uppskattar jag om ni vårdnadshavare skickar med en lapp där ni skriver vad anledningen är.

Mina tankar kring ämnet i stora drag är att eleverna först och främst skall få uppleva glädje i samband med ämnet, idrott ska vara roligt! En tilltro till sin egen förmåga är också någonting som jag håller högt, alla elever ska känna att de klarar av momenten inom ämnet. En tredje sak är viktigt inom ämnet och det är att eleven, tillsammans med andra elever, utvecklas i det avseendet att kunna samarbeta, ta hänsyn och visa respekt för varandra. Allt detta givetvis kombinerat med en egen fysisk utveckling.

Jag bifogar även en terminsplanering för undervisningen, dock så kan förändringar tillkomma men i sådana fall så får ni där hemma veta om det i förväg.

Jag ser fram emot ett trevligt läsår och undrar ni någonting så är det bara att rycka tag i mig i korridoren eller maila mig på: petter.jacobsson@ostersund.se

Vecka: Aktivitet:

35-38 Inne
Samarbetslekar

Kommentar: Vi inleder inomhus där fokusering kommer att ligga på diverse samarbetslekar av fysisk karaktär.

39-42 Inne
Grovmotoriska övningar

Kommentar: Här kommer vi fokusera oss på de grovmotoriska färdigheterna såsom springa, rulla, hoppa, hänga, klättra osv.

43-47 (lov v.44) Inne
Bollekar
Kommentar: Vi ägnar oss åt lagspel kombinerat med bollekar.

48-49 Inne
Dans, takt och rytm.
Kommentar: Vi utforskar takt och rytm och genomför enklare danser.

50-2 Inne
Redskapsbanor
Kommentar: Vi bygger olika redskapsbanor där fokus ligger på grovmotoriska rörelser och att kunna sätta samman de rörelserna i en följd.

3-4 Ute
Skridskor
Kommentar: Vi är på Fagervallen och åker skridskor. Vi går igenom skridskoteknik och leker enklare lekar.

5-6 Ute
Skidor

Kommentar: Vi åker buss ut till skidleken på Frösön. Där tränar vi teknik och åker i de olika banorna.
7-9 Inne

10-14 Inne
Bollspel
Kommentar: Vi ägnar oss åt de vanligaste bollspelen t.ex. fotboll, innebandy, basket.

16-18 Inne
Elevernas val
Kommentar: Utifrån vad vi gått igenom på idrotten under läsåret får eleverna själv komma med förslag på vad vi ska göra.
19-20 Ute Skolgårdsorientering
Kommentar: Vi har orientering på skolgården där eleverna får leta kontroller via en karta. Fokus ligger på att kunna passa kartan mot verkligheten.

21-24 Ute
Elevernas val
Kommentar: Utifrån vad vi gått igenom på idrotten under läsåret får eleverna själv komma med förslag på vad vi ska göra.

Kom ihåg ombyte till lektionerna samt handduk till duschning!