Hej!

Nästa vecka är det fortsatt med vårt sagotema och eleverna kommer att få arbeta med lite matteblad och svenskablad.

Det blir en del nya förändringar nu i klassen:
Eleverna har fått nya platser i matsalen och på måndag får de nya platser på samlingen.

Eleverna har fått ha gosedjur med sig på samlingen under hösten när de varit nya på skolan. Från och med måndag så får de som behöver ha med sig gosedjur som trygghet ha dem på hyllorna redan från morgonen.

Joakim kommer att jobba på måndag och torsdag och är då även på fritidstid som resurs.

På idrotten nästa vecka så kommer eleverna ha skridskor så då behövs inget ombyte, men hjälm och skridskor.

Eleverna kommer att få möta den stora sagoväskan och skapa egna sagor och böcker. Nästa vecka när de börjar skapa så öppnas även sagoskåpet, där de kommer kunna hitta idéer och inspirationen till sina sagor.
Vi kommer även på fruktstunden att titta på avsnitt från Sagomattan som visats på SVT.
Vi kommer att arbeta med detta syfte:

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
pröva och utveckla idéer, lösa problem och idéerna i handling.
skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Med detta centrala innehållet:
Språk och kommunikation
– Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
– Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och
ljud.
– Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
LGR11

Fritids:

Vid tidslistorna finns det nu en överfull korg för upphittade kläder. Ni föräldrar behöver se igenom om ni hittat något som är kvarglömt.

Vi har förmånen att ha isbana på skolgården och många åker skridskor på fritids, så roligt men flera elever saknar skydd till sina skridskor. Se till att namnmärk skydden och köp bra skydd direkt så att de sitter fast och är stadiga när eleverna ska gå. Ta gärna med skridskor till barnen så att vi kan åka på fritids. Vi i personalen har köpt in skridskor och kommer åka med barnen så mycket vi kan.

I förskoleklass har det börjat en resurs som heter Joakim och han kommer även att ibland vara på fritidstid och jobba.
På fritids har även Yamen och Aila slutat då de börjat på ny skola denna termin.
På fritids denna vecka har vi haft mycket fri lek och satsat på att komma in i våra rutiner igen efter lovet. Vi märker att barnen har ett stort behov av fri lek just nu så vi kommer fortsätta med det även nästa vecka.